Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Interiör med en sittande officer som skriver vid ett bord. Ovanför hänger Europas karta. På bordet en båtformig uniformshatt med trikolorkokard. Framför officeren står en ordonnans i honnör. Akvarell och täckfärg. Dagmått: 30,5 x 23. Signerad: A. Edelfelt 1896. På frånsidan dedikation: Hr H. Bukowsky vänligast af Albert Edelfelt.

Esiintymiset kirjeissä

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19. joulukuuta 1896
Apropos signaturer och Autografer, så har jag nu åt Anni, utom Gustaf III och fru Nordenflycht (båda bref med kuvert) följande: Carl IX, Ludvig XIII af Frankrike, Ludvig XVI dito ( – ett pass för en svensk grefve Horn, undertecknadt Louis och kontrasigneradt de Vergennes). Svedenborg ville jag skaffa, men han är den dyraste autografen – det går på hundratal. – De tre ofvannämnda fick jag till skänks af den hyggliga, beskedliga Bukowski, såsom tack för Aqvarellen i fjol.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.