Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Esiintymiset kirjeissä

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16. huhtikuuta 1891
En illustration till Figaro Illustré har jag igen att göra, och skall göra den i morgon.

Arles 4 maj 1891 4. toukokuuta 1891
Jag tog genast en vagn och for till la Jolliette, emedan jag ville göra en croquis af en atlantångare (för Figaro Illustré) – "Le Polynesien" skulle just afgå till Australien tack vare mitt rödaoläsligt "slupp" jag ombord och kunde göra croquis'er – Se det var ett stort fartyg – eldarne bara negrer och araber – i österländska drägter, ty inga andra hålla ut med hettan i röda hafvet – på fördäck voro en massa malajer, kineser och papuas Jag fick en så underligt vidsträckt horisont vid allt detta – Fartyget är alldeles gigantiskt och var det största bland de hundradetals ångarne som lågo der – Hvart ögonblick reste en af till Indien, till Constantinopel, till Alger. –

Paris 12 Juni 1891 12. kesäkuuta 1891
Sedan dess har jag fått skynda mig som en besatta för att få några illustrationer till Figaro färdiga – de ha blifvit det i dag – Ledsamt är det att arbeta för dålig betalning – dessa illustrationer kosta mig i det hela taget lika mycket som de inbringa då jag ej kan göra dem så alldeles fort.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.