Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Fri replik i civil frack med ordnar av katalog n:o 112. Halvfigur i fas åt höger. Rödbrun fond. 75 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1878. Målat i Helsingfors i november - december 1878 efter friherre von Borns död på uppdrag av dennes familj.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 23 Juli 1878 23. heinäkuuta 1878
Edelfelt måste försöka förtjäna pengar hemma; Alexandra Edelfelt får hjälpa honom att hushålla.

Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10. helmikuuta 1879
Epävarma yhteys Fotografierna från Daniel Nyblin har kommit; Jules Bastien tyckte Johan August von Borns porträtt var mycket bra och sade det var skada att Edelfelt inte kunde ställa ut det här.

Paris d. 23 23. toukokuuta 1879
Med tanke på att hans tavlor för Salongen är riktiga hastverk, måste Edelfelt vara ganska nöjd med resultatet; han har sitt lättsinne och omständigheterna (arbetet i Finland, Johan August von Borns två porträtt) att tacka för att han i år inte kan hoppas på medalj.

Paris 12 oktober 89 12. lokakuuta 1889
Brev från Fedi Aminoff, som fått samma uppfattning som Haartmann, nämligen att Edelfelt lovat göra porträttet för samma pris som porträttet av Born, dvs. 2400; Edelfelt blev först arg, men lugnade sig; drack champagne i förtreten.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.