Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Utförd för tidningen l'Illustration i mars 1880.

Esiintymiset kirjeissä

Odaterat brevkort 27. maaliskuuta 1880
Edelfelt har varit sysselsatt med Herman Frithiof Antells tavla, samt med teckningar till illustrerade tidningar och kataloger. Edelfelts tavla ska skäras till för l’Illustration; Lucien Marc försöker vara till lags så att Edelfelt ska gå med på den ryska resan.

Paris påskdag 1880 28. maaliskuuta 1880
Epävarma yhteys Teckningen till den illustrerade katalogen blev mycket bra.

Paris, måndag d. 12 april 1880. 12. huhtikuuta 1880
Adolf Erik Nordenskiölds reception i Sorbonne var storartad och ministerns tal glänsande; Edelfelt gick inte till Conseil municipal [kommunalrådet], trots att han fått biljett av Nordenskiöld; Edelfelt var förbi av trötthet och skulle ha träteckningen till l'Illustration färdig till följande dag.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.