Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Beställd av konsthandlaren Tooth i London i mars 1881.

Esiintymiset kirjeissä

Måndag d 21 mars 1881 21. maaliskuuta 1881
Mac Lean och Tooth ha hvardera bestält mindre taflor o. aqvareller

1 april 1881 1. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

Paris d. 5 maj 1882 5. toukokuuta 1882
Epävarma yhteys jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.