Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 6 April 83. 6. huhtikuuta 1883
Olyckligtvis sammanträder kongressen först i december, och den 1sta Juli träder lagen i verketattighet. Jag har också haft ledsamheter deröfver, i min lilla mon så vill en amerikanare som beställt en tafla af mig ha den till d. 5 juni, då jag hade tänkt göra den till Oktober, lugnt och stilla under sommaren – nu hinner jag ej, och han ser ut att ej mera vilja ha den – eller också skall jag pruta 30 procent. d.v.s nära halfva priset Det är nedrigt, icke sannt.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.