Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Beställt i februari 1884 av Söderström i Borgå. Samtidigt beställde Söderström en byst av J. L. Runeberg av Ville Vallgren.

Esiintymiset kirjeissä

Fragment 1. tammikuuta 1884
Ville Vallgren kom nu. Det är åter Söderström i Borgå han och jag skola göra Runeberg.

Paris fredag d. 22 febr. 84 22. helmikuuta 1884
Ville Vallgren kom hit just nu med en fotografi af gubben Runeberg, som Söderström skickat honom med uppdrag att göra en byst deraf och låte mig måla ett porträtt efter detsamma. Fotografin, en af Alf. Ottelins är gräsligt retoucherad men är behaglig i uttrycket. Han sitter i grå rock med snusdosa i ena handen – Mamma känner kanske till den.