Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Utställda på Galerie Georges Petit våren 1885.

Esiintymiset kirjeissä

Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.