Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Skördescen från Haiko. På en solbelyst strandäng vandrar en barhuvad flicka bärande en räfsa på axeln och ett matknyte i handen samt åtföljd av en gosse med en väska och en plåtflaska. På en åker längre bort två gossar och två gummor, de senare med räfsor. I bakgrunden till vänster en vik, till höger skog. Starkt solsken. 73 x 57. Signerad A. Edelfelt 1886.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Epävarma yhteys Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
"Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.