Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Marinlandskap i vindstilla och fuktigt gråväder. I förgrunden en pojke i en ljusgrå eka med årorna vilande i luften. Längre bort en bogserbåt. Vid stranden i bakgrunden några fregatter med segel upphängda till torkning. Kolorit i grått med grön skugga på vattnet under båtfören. 58 x 37. Målad på Haiko september 1889. Finska Konstföreningens utlottning 1890.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 27 nov. 89 27. marraskuuta 1889
Epävarma yhteys Ahrenbergs sätt att tala med Coquelin om Edelfelts tavlor är förvånande; hur skulle Ahrenberg eller någon annan lida av att Edelfelts akvarell såldes åt Coquelin? Edelfelt har läst i tidningen att akvarellen såldes till lotteriet.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.