Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Utsikt över Borgå från Näsebacken med ån i förgrunden. Samma motiv representerat i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 344. Finska Konstföreningens utlottning 1889.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 24 mars 87 24. maaliskuuta 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

Paris 27 nov. 89 27. marraskuuta 1889
Epävarma yhteys Ahrenbergs sätt att tala med Coquelin om Edelfelts tavlor är förvånande; hur skulle Ahrenberg eller någon annan lida av att Edelfelts akvarell såldes åt Coquelin? Edelfelt har läst i tidningen att akvarellen såldes till lotteriet.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.