Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Vy av Salutorget från nuvarande Stadshuset en grå förvinterdag med snö på torget och öppet vatten i hamnen. I förgrunden längst till höger vandra två ryska gymnasister i uniformer samt tre unga damer, figurerna avskurna av bildranden. Längre till vänster en åkare med släde. I bakgrunden hamnen med Saluhallen och Observatorieberget längst till höger, magasinsbyggnader i mitten och en båt på inkommande mest till vänster. Kolorit i grått med himmeln skiftande i rosa och lila. Dagmått: 36 X 55. Signerad: Edelfelt 1890.

Toimituksen kommentit

Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Esiintymiset kirjeissä

Midsommardagen 1890 24. kesäkuuta 1890
Epävarma yhteys Det ska bli skönt med lugn och ro i Finland; det är oklart om det kommer att bli någon ro i Helsingfors där Edelfelt kommer att vara en stor del av sommaren: Bulla har nämligen beställt ett verk från Helsingfors; Edelfelt målade en "atlantångare" i Helsingfors i höstas och den håller nu på att graveras i stort format; nu vill Bulla ha en pendang.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.