Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Esiintymiset kirjeissä

Gatschina d. 5 februari 1882 5. helmikuuta 1882
Ahrenberg ber mig teckna något till en festskrift för Lönnrot, som tyckes föranstaltad af Finsk Tidskrifts redaktion.

Petersburg d. 5 mars 1882 5. maaliskuuta 1882
Nu är det sent. Sebastian slumrar. Jag har afskickat en teckning till Ahrenberg. Det är naturligtvis för sent att få den skuren till festbladet, men jag afsände den för att bevisa min goda vilja. God natt, god natt. Gratulera Butti hjertligt till hennes födelsedag. Jag skall skicka henne något i öfvermorgon, då jag hoppas få pengar. – Mammas Atte

d. 17 april 82 17. huhtikuuta 1882
Tack för Lönnrotstidningen. Min Mardusa är så grym, emedan den alls ej var beräknad på att bli reproducerad i samma storlek, i tredjedels skala skulle den kanske ej ha tagit sig så galen ut. Nu är hon fasaväckande.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.