Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Adress med två sidor text inom läderpärmar utförda av Louis Sparre. På ena sidan Anatole Frances namn inom en lagerkrans på trikolorbotten, på den andra sidan Finlands vapen i rött och guld, inramat av en lagerkrans. nedtill och på sidomarginalerna typer ur Anatole Frances diktning, såsom Abbé Coignard, Monsieur Bergeret, Jean Servien, Thais med flera, samt brinnande hjärtan och lager. Överst på textsidorna två akvareller: 1. Interiör från en studerkammare; vid en skrivpulpet sitter Anatole Frances skaldemusa med handen utsträckt mot en finsk bondflicka. Överst en brinnande fackla och inskriften: Justice Vérité. 2. Vinterlandskap med snöhöljda barrträd mot fond av hav i mörkt violett med ljusare horisontlinjer i gult, grått och brunt. Akvarellerna och textdekoren utfördes av Edelfelt i Helsingfors januari–februari 1900. Adressen överlämnades av Edelfelt åt Anatole France i juni 1900. Adressen överlämnades av Edelfelt åt Anatole France i juni 1900 på uppdrag av ett antal finländare, dels för dennes uppträdande i Dreyfusaffären (enligt uppgift av Professor Yrjö Hirn), men främst för Anatole Frances ingripande till Finlands försvar (bland annat i företalet till René Puaux: Pour la Finlande).

Esiintymiset kirjeissä

Paris måndag 15 maj 15. toukokuuta 1899
Anatole France sade häromdagen att han är Dreyfussaken tacksam för att den definitivt classerat "les intelligences et les coeurs".

20 Juni 99. 20. kesäkuuta 1899
I går var det en finsk tacksägelsemiddag för de fransmän som skrifvit mest om oss och arbetet för oss. Senatorn Trarieux var hedersgäst, Mamma vet han som spelat en så stor och vacker role i Dreyfussaken. Jag förde Aino Ackté till bordet och höll festtalet, som jag skall ge eder senare, då jag har det skrifligt. Trarieux svarade utmärkt, klokt och varmt Derefter höll den unge R. Puaux som har blifvit en rigtig finsk patriot och som känna sakerna hemma ypperligt (i Januari visste han ingenting om saken ännu) ett varmt tal för den finska konsten som han egnade Ville Vallgren, Aino A. och mig. Stämningen var mycket hög – Stor skada att Anatole France ej kommit – han har lofvat skrifva förtalet till Puaux' bok om "la Finlande, sa crise" Jag hade beredt mig på ett rigtigt djupt känd harang till A. F. som jag beundrar ännu mera sedan jag känner honom. Hvad det ändå är roligt att det finns sådana karlar och sådana konstnärer! – Trarieux gick på ett möte för Picquart, der han skulle presidera. Stämningen var sådan att det föll sig helt naturligt att Puaux satte sig till pianot och spelade Marseljäsen och alla föllo in med lust och lif. Aino Ackté var mycket söt och talte om sin beundran för Picquart så varmt och flickaktigt; hon sade till Trarieux: je ne saurai lui dire combien j'ai l'admiration pour lui mais je le lui chanterai un jour! fröken Söderhjelm, fr. Golovatscheff, Vallensköld Acku m.fl. voro den. – – Denna varma sympati från fransmäns sida gör godt i själen – det är mest Dreyfusarder, det är sannt. "Vous n'avez pas besoin de me dire leurs noms", sade France "ce sont toujours les mêmes qui se fait tuer". – Denna fest der vi sjöngo Vårt land och marseljäsen, der det talades så många varma ord, är ej lätt att glömma. – finnarna sade att mitt tal var bra.

Långfredag morgon 13. huhtikuuta 1900
När jag fick Anatole Frances artikel i förrgår måste jag säga att jag i min ensamhet när brast ut i en liten patriotisk glädje tåreflod.

9 maj 1900 9. toukokuuta 1900
Àpropos, huru länge skola vi vänta på adressen. Ack om Annie kunde knycka på Poirot! Vi komma ju in i sommarn på det här sättet och så reser han sin väg!

Paris 14 maj 1900 14. toukokuuta 1900
När kommer den Anatole Franciska adressen? När jag tänker på huru grymt Jag skyndade mig för att göra den färdig – att Wallensköld gjorde litet sura miner för att det sölades (några dagar blott) med ritningen, så måste jag le då jag nu tänker på de visa männens grundliga tre månaders långa författande af tjugo rader!

Paris 7 juni 1900 7. kesäkuuta 1900
A. France har jag skrifvit till och sökt men som han aldrig svarar på bref (lyckliga menniska som upphöjt denna vana till princip!) vet jag ej när jag får aflemna albumet.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.