Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Scenbild ur Glucks opera Alceste. Belyst av offerelden på ett altare till vänster står Aino Ackté i förgrunden iklädd en vit, fotsid dräkt, fas åt vänster. Hon håller högra handen på bröstet. Bakom henne fyra unga kvinnor i vitt. På en kulle till höger synes nedre delen av en tempelkolonnad; till vänster utsikt över ett mörkt hav. Akvarell och täckfärg på papper, uppfodrat på duk. 73 x 54. Signerad: Mademoiselle Aino Ackté dans le role d'Alceste. A. Edelfelt. Målad i Paris kring årsskiftet 1900–1901, fullbordad sannolikt i Helsingfors hösten 1901 (i oktober 1901 var målningen ännu ej slutförd).

Esiintymiset kirjeissä

Paris 16 Januari 1901 16. tammikuuta 1901
Fröken Ackté skall näml. resa till Finland i nästa vecka, och jag skall innan dess göra porträttet och två studier färdiga. (porträttet är färdigt, så godt som)

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24. tammikuuta 1901
Och just under denna tid var det ett fasligt krångel med fröken Acktés séancer, ty än skulle hon resa hem strax, än skulle hon stanna – detta var nu visserligen inte hennes fel utan Gaillards, operans direktörs, och som hennes Alceste kostym skulle skickas hem till mig hvar gång och tas ut från Operan och vi rätta oss efter bud och återbud, och skicka hennes svenska jungfrus Mathilda eller Amelie efter kostymen, så var detta också litet kompliceradt.

Paris 25 jan. 1901 25. tammikuuta 1901
Nu gäller det att göra de två små Alcestorna färdiga, Mechelins bord och Moltkes ben likaså – jag hoppas det skall gå jemförelsevis fort.

Paris Lördag 26 januari 1901 26. tammikuuta 1901
Nu tycka alla att jag skall göra den ena Alcest färdig ty uttryck och rörelse är bra säga de. En vecka stannar fr. Ackté här ännu och jag tror nog att jag "klarar skifvan" för att tala med Albert Engström, på den tiden.

Paris 1 febr. 1901 1. helmikuuta 1901
Ja nu får jag fortsätta mina två Alcestor med modele, sluta moltke och Mechelin, och detta allt går väl icke fulla så fort som man först tänkt.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.