Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finländsk godsägare, industriman, mecenat, kammarherre

Paris d 5 december 79 5. joulukuuta 1879
Epävarma yhteys Edelfelt har varit på teatern med Herman Frihtiof Antell, Linder och Alexis Gripenberg; de såg Émile Augiers Les hommes pauvres; dramer i den moderna franska smaken blir man snart led på.
d. 15 febr 86 15. helmikuuta 1886
Edelfelt skulle tycka att det var förargligt att resan till Nizza blivit uppskjuten, men hörde nu av Standertskiöld, Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur kallt där är nu.
Hjalmar Linder stannar och "viftar", umgås med medlemmar ur familjerna Fontenillet och d'Espinassi.
Tisdag d. 23 februari 86 23. helmikuuta 1886
Edelfelt har blivit arg på Linder; kamratskapet i Helsingfors genererar brist på folkvett och finkänslighet; har nu förgått sig genom att bli arg på Linder två gånger: det måste vara något särskilt retsamt med honom.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26. toukokuuta 1896
Ja jag har varit så upptagen af kröningen att jag icke hunnit förvåna mig tillräckligt öfver Sophie Mannerheims förlofning. – Ja, nog blef jag så förvånad ungefär som om jag fått höra att Anni tänkt gifta sig med Gösta Sundman eller Marmeladoff Procopé – vare detta sagdt sans Comparaison – ty jag tycker ganska mycket om Hj. Linder, som är både fiffig och godhjertad men en evig gamin
Paris, måndag 5 April 1897. 5. huhtikuuta 1897
Det var ju roligt att flickorna trifdes på Laxpojo – det bevisar att Hjalmar L. var vänlig. Hufvudsaken med honom är att behandla honom nonchalant och naturligt – han är beskedlig och fiffig i grunden, men har det der judiska som tål vid stryk.