Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

infanterigeneral, guvernör, t.f. ministerstatssekreterare

Åbo, d. Torsdag. hos grefvinnan Gustafva Essen. kl. 6. e.m. 11. lokakuuta 1877
Edelfelt hittad på den milslånga Slottsgatan fram till var herrskapet Kynberg bodde; Edelfelt blev vänligt mottagen både av herrn, frun och barnen (4); Alma Kynberg hade blivit fet men i övrigt inte förändrad; Sven Karl Mauritz Kynberg föreföll vara en fiffig och hygglig karl; Alma gjorde många frågor om Morbror Gustaf Brandt och Alexandra Edelfelt; Edelfelt måste dementera ryktet om Morbror Gustafs 60 000 marksaffär; historier som går i Helsingfors hade kommit dit i mångdubbelt starkare färger, t.ex. skulle Procopé ha fått 5 bajonettstygn och 15 gardister vara arkebuserade.
Petersburg, onsdag 22 april 96. 22. huhtikuuta 1896
*Sanmark bjöd mig sista lördags på middag hos Cubat – gen. Procopé, Runeberg, direktör Gripenberg. När de kl. 8 satte sig till matbordet – försvann jag.