Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

författare, journalist, förläggare

Paris 11.4.90. 11. huhtikuuta 1890
Fru Hagelstam-Lihr är trevlig och glad; märkvärdigt nog påminner hon om Inez Zilliacus som är hennes mans kusin; Ellan bjudit herrskapet Hagelstam-Lihr på middag i övermorgon.
Herrskapet Wentzel hade inga nyheter om Jarl [Hagelstam] eller Konni Zilliacus.
Lördag d. 19 april kl. 2 e.m 19. huhtikuuta 1890
Hanna Palme tål inte Wentzel Hagelstam och hans fru, inte heller fröken Lagerborg; tror hon att Edelfelts inte genomskådar henne?
Vilna kl. 11.20 fredag 21 feb. 95 i sofkupén 21. helmikuuta 1895
Det var ju bra att Rudbeck blef såld – med priset är jag mycket nöjd. Om Hagelstam lemnat pengarna till Mamma, ber jag Mamma deraf betala mina utskylder i Borgå.
Söndag 27. 1. tammikuuta 1897
Stannar här till fredag då jag, troligen med Wentzel H. och Uno W. reser till Köpenhamn.
Paris 3 maj 1897 3. toukokuuta 1897
Det är en viss pojkaktighet också uti detta att icke låta sig förbluffa af ras- och breddgradsolikheter utan tala om malajer, indianer och japaner som andra "gubbeliner" från Hollola eller Jääskis. – med den säkerhet han har i praktiska ting (han utlade om Gubben Robba Ehrnrooths egendomars olikheter och företräden – matjord, äng, skog, frostömhet m.m mycket utförligt kan Jag ej begripa att han ej slagit sig på affärer der i kolonierna – andra bli ju miljonärer der, andra som icke äro på långt när så kunniga som han. Han är ju alldeles otroligt språkkunnig. Jag uppmanade honom derför att försöka komma in på engelska litteraturen och icke så helt lita på den svensk-finska. Han talar om Wentzel Hagelstam som om en mägtig man som kan hvad som helst ungefär. – Rörande var det i alla fall att höra honom – hela hans episka bredd, hans intressen för hemlandet och de gigantiska proportioner allting tagit för – honom der – allt detta var så genomfinskt. – Frun och svårigheterna ha nog verket förädlande på honom – han är ej så öfvermodig som förr, ser folks goda sidor, talar rörd om många som skall förr affärdade med något djurnamn. Dessutom är han bra mycket vänligare till sitt sätt: les voyages forment la jeunesse. Han installerar sig nu i Suresnes och använder dertill ett litet kapital han fått af sin svärfar. Denne eger, sade han 600,000 dollars, men som han är omgift med en menniska som dessa här ej komma öfverens med, vet jag ej om dessa pengar på mycket länge komma dem till godo.
Olyckligt är att Japan kommit alldeles ur modet just nu då han funderar på (på Wentzels uppmaning) att fara tillbaka till Japan för att uppköpa finare Japanska saker för Wentzels konsthandel – de skulle dela vinsten. Jag förehöll honom det hufvudlösa i ett sådant företag – den ytterst ringa chansen att sälja dessa bronser, svärd o.d. till de tre fyra amatörerna i Helsingfors: Elving Hugo, Eliel Aspelin o.s.v. – Der satt han, som rest jorden rundt åtskilliga gånger, haft att göra med folk af alla färger, varit i lifsfara i de mest skilda zoner – och jag som bara rest emellan Petersburg och Paris, och jag ansåg mig vara mycket mindre provinsiel i mina funderingar än han. Så sade han att Wentzel ej gjort någon affär med Japan boken och ändå vill han fortsätta med samma Wentzel och samma Japan. Han talte om Wentzel som om Cotta eller Hegel-Gyldendahl – det var alldeles underligt.
Paris 11 maj 1897 11. toukokuuta 1897
Konni talar ej ens om att skrifva korrespondenser – bara romaner på Wentzel Hagalstams förlag. – Skulle någon för 10 år sedan ha sagt mig att jag skulle äta frukost hemma hos Konni i Suresnes, att Konni skulle vara romancier till yrket, ha en amerikansk fru och en japanesisk barnsköterska, så skulle jag icke genast ha trott det vara möjligt. Skada är att han ej kan exploitera sin stora språkkunskap och praktiska kännedom – Hvad tjenar det nu till att tala franska, tyska, svenska finska, engelska, ryska, spanska och att kasim [?] hästar ut och in?
Paris 5 mars 1901 5. maaliskuuta 1901
För resten går han gräsligt åt demonstranterna på mörkrens dag, och beskyller isynnerhet Hagelstam (Wentzel, tänker jag) för att dra olyckor öfver Finland. Nu har han ett horn i sidan till Wentzel allt sedan denne lät honom förstå att han ej ville ha Ahrenberg på Ateneums utmarker. Jag har flera gånger fäst mig vid att A. ej är denne godmodige fjesk som han går och gäller för, utan tvärtom långt efteråt hämnas genom ett sidohugg. – Men är icke detta allt ytterst karakteristiskt.