Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

skolman och skriftställare, rektor för Viborgs svenska lyceum

Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14. kesäkuuta 1875
*Vad tycker Alexandra Edelfelt om de finska verserna från Uppsala?; Edelfelt tycker att Gabriel Lagus opus är något matt.
St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2. maaliskuuta 1876
Edelfelt blev vänligt mottagen av Victor Hoving; Gabriel Lagus, kommerserådet Karl Johan Rosenius, Gustaf Törnudd, Rola (Carl) Borenius var hela kvällen hos Hoving och de kom först efter midnatt i säng; Edelfelt fick sova på en soffa som var för kort och fick därför ingen sömn.
Frascati d. 5 Juni 1876. forts. d. 6te Gustafsdagen 5. kesäkuuta 1876
Edelfelt tänker skriva om allt detta till Helsingfors Dagblad eller Gabriel Lagus tidning.