Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk operasångare, teaterledare

Lähteet

Paris d. 12 Maj 1875 12. toukokuuta 1875
Jean-Baptiste Faure är både en utmärkt aktör och världens främsta sångare; till sin figur och sina gester påminner han om Raa; utmärkt är också Pedro Gailhard (som Christina Nilsson inte vill sjunga med); Pierre-François Villaret har en charmant tenor, men ser ut som alla tenorer, rund, uppnäst och tjock.
Paris 12 april 1897 (Måndag) 12. huhtikuuta 1897
Till Ellan skref jag om kostymbalen hos Operans direktör Gaillard, med dess spanska prägel. Mme Artôt har en moderlig vänskap för mig och bjuder mig ständigt till sig – hon var också orsaken till att jag kom till Gaillard hvilken är som hemma hos sig hos Artôt.
Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24. tammikuuta 1901
Och just under denna tid var det ett fasligt krångel med fröken Acktés séancer, ty än skulle hon resa hem strax, än skulle hon stanna – detta var nu visserligen inte hennes fel utan Gaillards, operans direktörs, och som hennes Alceste kostym skulle skickas hem till mig hvar gång och tas ut från Operan och vi rätta oss efter bud och återbud, och skicka hennes svenska jungfrus Mathilda eller Amelie efter kostymen, så var detta också litet kompliceradt.