Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

boktryckare, grundare till Finlands Banks sedeltryckeri

Lähteet

Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14. heinäkuuta 1871
Epävarma yhteys Resan kostade cirka 70 mark per person; Edelfelt hade fortfarande 320 mark kvar, av vilka 40 mark var "Tilgmannska".
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31. elokuuta 1872
Edelfelt tänker sig få ett och annat ritningsarbete i Helsingfors på hösten; han har illustrationer till Zacharias Topelius bok och teckningen åt Ferdinand Tilgmann att göra; teckningarna till Topelius har han tänkt utföra med omsorg; han har tagit reda på en utmärkt träsnidare i Köpenhamn.
Kjøbenhavn 9 april 94 9. huhtikuuta 1894
Telefonera också till Tilgmann och bed honom vara god och skicka några exmplar af altartaflan jemte Paraske (heliogravuren) till Krohns adress.
Köpenhamn torsdag 25 okt 1900 25. lokakuuta 1900
För resten beställde jag af Kyster några band, också till 2 exx af fänrik Stål som jag skall be Tilgmann skicka hit.
London 14 april 1901 14. huhtikuuta 1901
Vill Mamma vara så god och bedja B. ta nyckeln till den skrubb i Alexandersg. 26 der mina saker äro förvarade och från en portfölj ta ut originalteckningen till molnets broders dödsscen, telefonera till Tilgmann att han skickar efter den, packar in den och expedierar den till Krohn, Kunstindastrimuseum, Kjöbenhavn jemte ett lyxemplar af fänr. Ståls Sägner (Om lyxexemplar ej finnas, så då ett annat) Jag tror näml. att Krohn håller fast vid sitt gamla löfte att föranstalta en utställning af originalen till F.S.S. – Jag säger jag tror emedan jag lefver här som i säcken, ej fått några underrättelser från Er, ej från Krohn, ej från Paris – så är det att komma så här till landsbygden!