Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

faktotum (manlig ensam betjänt) till Alexander Leuhusen på Granbäck

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Johnsson
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23. heinäkuuta 1872
Johnsson har återvänt från överste Alexander Leuhusens läger i Danmark tillbaka till Granbäck; han kom med ett brev från tante Iden (Adelaide) Leuhusen, vilket Edelfelt vidarebefordrar till Alexandra Edelfelt; doktor Eljert Mobeck som har tänkt åka till Köpenhamn, fick en inbjudan till Granbäck, för att lindra saknaden efter sin fru, Emilie Mobeck, som befinner sig på annan ort halva sommaren.
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1. elokuuta 1872
Ett nytt tidsskifte har inträtt på Granbäck sedan överste Alexander Leuhusen och Johnsson återvände; åtskilliga visitfärder väntar.
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7. elokuuta 1872
Gustaf Leuhusen och Johnsson har på dagen åkt in till staden för att skaffa ett och annat till "assemblén", tillställningen, på Granbäck, där löjtnanterna Axelson och Adolf Lövenadler samma förmiddag var på besök; löjtnant Axelson förhörde sig om Alexandra Edelfelt och berättade godmodigt om att han detta år endast satt potatis i trädgården.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15. elokuuta 1872
Edelfelt blev besviken då Johnsson kom för att köra dem tillbaka till Granbäck; han och tante Iden (Adelaide) Leuhusen hade på förmiddagen åkt in till staden för att följa med på en lusttur till Visingsö; turen ställdes in på grund av regnet och de blev i stället inbjudna till Eljert Mobecks soirée, musikafton.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31. elokuuta 1872
Edelfelt skall till Ryhof och Johnsson har redan meddelat att hästarna är förspända så han måste avsluta brevet till Alexandra Edelfelt; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Ellen Edelfelt och alla andra och ber modern skriva till poste restante adress Stockholm.