Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

kronprinsessa av Danmark, fr.o.m. 1906 drottning av Danmark

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Louise
Lund den 4 September 1872. 4. syyskuuta 1872
De var på Kungliga Operan och såg Richard Wagners "Mästersångarne i Nürnberg"; där såg de också kronprins Frederik och kronprinsessan Louise.
Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31. toukokuuta 1876
Jacob Ahrenberg har drabbats av samma öde som kungen av Grekland och danska kronprinsessans hovdam som fått tyfus på annat håll, men smittats här.
Kjobenhavn 26 juli 1893 hos Pasteur. 26. heinäkuuta 1893
Moltke sjelf är sympathisk – han ser god och rättskaffens ut. i går var grefvinnan på middag hos Rheedz Thott för Kronprinsens, damerna borta, och grefven hade stor herrmiddag, i anledning af ett åkerbruksmöte. Der voro bl. a. 4 rigtiga bönder, af hvilken en, en vensterman, höll ett rigtigt bra tal. De likna ändå mycket våra nyländska bondgubbar.