Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

amerikansk konstnär och litteratör, student vid konstakademien i Antwerpen på 1870-talet

Lähteet

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29. lokakuuta 1873
Senaste vinter fanns flera amerikaner på konstakademien än för närvarande; Monsieur Francis Davis Millet från Boston vann pris vid konstakademiens concours [tävling].
Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22. maaliskuuta 1874
Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.
Paris d. 22 om aftonen 85 1. tammikuuta 1885
Epävarma yhteys Representationen hos Petit var en reklam för ett julblad som Petit ger ut och som gör reklam för osålda tavlor av Stevens och Millet.
Paris 7 juni 1900 7. kesäkuuta 1900
Alla morgnar kl. precis 9 måste jag vara på juryn. – Amerikanarne Harrison och Millet äro bra trefliga att ha att göra med – likaså skandinaverna Tuxen, Gronvold och Hagborg – vi äro ändå af samma folkstam allesamman, äta vanligen tillsammans och se saken på samma sätt.