Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk arkitekt

Paris d. 18 Februari 1877 18. helmikuuta 1877
En av de hyggligaste svenskar som Edelfelt träffat är arkitekten John Smedberg; han är pensionär [understödstagare/stipendiat] från Svenska Akademien och systerson till friherrinnan Gustava Leuhusen, som har nämnt Edelfelt och Alexandra Edelfelt; Smedberg är ovanligt hygglig och talangfull, han är ingen stockholmsskrävlare; han umgås med fransmän och talar god franska och har franska sympatier; han är lierad med Charles Garnier, arbetar i Jean-Louis Pascals ateljé och är därför som en elev i Ecole des Beaux Arts.
Gustaf Philip Armfelt har skildrat konstnärsgillets fest där hemma; Jaakko Ahrenberg är en figur "qui ne se doute de rien" [som inte tvivlar på sig själv i någonting] då han framför sina dåliga verser; John Smedberg påstår att hans arkitektoniska kunskaper är ytliga och klena; det är förståeligt då han sätter sin tid i Stockholm på att improvisera på soaréer och måla akvareller.