Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk journalist

Paris d 21 maj 1877 21. toukokuuta 1877
Edelfelts tavla har fått god kritik i Finlands allmänna tidning; han håller inte med om att drottningens hand är för stor, han har mätt och tecknat noga; kanske ser den stor ut på grund av att fingrarna är lite utspärrade; kritiken har tydligen skrivits av en svensk skribent, Gottfrid Renholm; Edelfelt har träffat honom en gång, då han och Gustaf Cederström frågade efter Pehr Theodor Stolpes adress, för att han ville skriva till Finlands allmänna tidning.
Annandag påsk 79. 14. huhtikuuta 1879
Edelfelt bjöds i stället hem till tidningskorrespondenten herr Gottfrid Renholm, som enligt Edelfelt är en skojare; Renholm lämnade Sverige för tio år sedan på grund av någon konkurshistoria och har sedan dess klarat sig bra genom att skriva korrespondenser och kurtisera de klerikala; han och hans familj har övergått till katolicismen, vilket har gett honom inträde till en massa kretsar; han har utnämnts till Officier de l'Académie (samma som Gustaf Philip Armfelt); Renholm bor i Passy och hans söner går i skola staden.
Hos Gottfrid Renholm var förutom Edelfelt även Gunnar Berndtson, Wilhelm von Gegerfelt, August Hagborg, svenska målare och en herr Berggren; fru Renholm är tillgjord och vill spela fransysk grande dame; middagen var en nordisk påskaftonsvard med skinka, gröt, ägg och smörgåsbord; Renholm ser ut som en senator eller präst; han har alltid visat Edelfelt artighet och smicker och Edelfelt får inte stöta bort honom men måste försöka hålla sig på distans; tidigare skrev han i Fäderneslandet [radikal skandaltidning] och nu är han reaktionär i Frankrike!
Paris lördag d. 10 mai -79. 10. toukokuuta 1879
Edelfelt skall följande dag föra hela Madame Jacquinots ”joukko” [sällskap] till Salongen, samt herr Gottfrid Renholm.