Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

läkare, professor

Julafton 24. joulukuuta 1880
Edelfelt skriver hos Gunnar Berndtson innan de går till middagen de ska äta tillsammans med Casper Wrede, William Feron, Robert Tegerström och en doktor Zetterman från Åbo.
Fjerdedag jul 1880. 28. joulukuuta 1880
Julaftonen tillbringade Edelfelt tillsammans med Gunnar Berndtson, Arthur Johan Zetterman, Casper Wrede och William Feron; efter middagen gick de och spatserade på bulevarden; vädret var varmt och klart och de satt utanför Café Suède och såg under 2-3 timmar på livet, folkströmmen, julstånden, ljusen och grannlåten.
Odaterat [4 mars 1881] 4. maaliskuuta 1881
Jag skrifver hufvudsakligast emedan jag är olycklig öfver att ej finna på menniskor som ej spela i afton. På café de la régence spela Antell och Berndtson biljard, Standertskjöld och Zetterman schack, och här spelas allt hvad spelas kan. Jag har bestämdt något fel i hjernan, då jag är så oändligt likgiltig för allt hvad spel heter.