Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

bror till Roger de Portalis

Lähteet

Ei lähteitä
Paris fredag d. 4 februari 4. helmikuuta 1881
och i dag kom baron Portalis med sin bror som är på besök på några dagar, och bestälde en porträttskiss af denne senare – en helt liten duk. I morgon kommer denne herre och på 3 dagar skall jag göra skizzen färdig.
Måndag d. 7 Februari 81 7. helmikuuta 1881
Portalis' porträtt som jag svängt ihop på två dagar är ju som enkom uppfunnet för detta fall.
torsdag d. 10 febr 1881. 10. helmikuuta 1881
I går slutade jag den lilla skizzen af Portalis (gjord på inalles 5 timmar, och den befanns både lik och bra målad. På aftonen var jag bjuden på middag till brodren. Der är alltid trefligt – talas mest om litteratur och konst, och mat och dryck äro sådana som det anstår en raffinerad gourmet. Det värsta är att jag alltid har en indegestion efter all denna tryffel gåslefverpastej o.d.
Paris d 6. joulukuuta 1882
I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.
Paris d. 17 Dec 1882 17. joulukuuta 1882
Mina taflor äro väl placerade isynnerhet "Under björkarne, som har den bästa platsen i hela salen – midt på fondväggen så att den synas genas då man kommer in. Denna jemte Lily, några studier, Portalis och Lübeckska schifferhaus äro på cimaisen. Fru Miatleff Tajta, Gustaf Philip högre upp – men alla platser äro goda i Petits sal, och som endast små taflor äro undertill gör det ej något till saken. Jag ville sjef ha Mme Miatleff på denna plats emedan porträttet då är bättre ekläreradt om aftonen.
Julafton kl. 4 e.m. 24. joulukuuta 1882
Han är förtjust i min tafla, men ännu mera i Portalis' porträtt, som han aser så godt i karakteristiken.
Söndag d. 4 februari 1883. 4. helmikuuta 1883
Om tisdag skall jag på middag till Portalis, hvars brors porträtt haft nästan den största succès af alla mina hos Petit utstälda saker.
fastlagstidag 83 6. helmikuuta 1883
I afton går jag på middag till Portalis. Hans brors porträtt beundras af alla konstnärer som något särdeles lyckadt. Och jag har gjort det på 2 dagar! Jag tror som Mammas att jag lyckas bäst då jag arbetar fort.