Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

italiensk konstnär

Lähteet

Paris d. 17 Dec 1882 17. joulukuuta 1882
Expositionen ser ganska intressant ut. Petit sjelf menar att vi i nästa år böra göra om detta, med uteslutandet af Egusquiza Tofano och Rossano som verkligen skämma ut den för oss – Egusquiza är ännu ej nöjd med platserna – och begriper ej att hans smörja ej skulle vinna på att sitta midt på som t.ex min tafla.
Paris d. 20 mars 84 20. maaliskuuta 1884
Egusquiza skall vara arg på mig för det jag sålunda blifvit inbjuden. Petit sade att han för nästa år helt och hållet tänker utesluta Egusquiza Tofans, et constortes, att sjelf välja de exponerande.