Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

prins, general, politiker, kusin till Napoleon III

Lähteet

Odaterat 19. tammikuuta 1883
Epävarma yhteys Här ha vi haft en tragikomisk historia med prins Jérôme, Plon-Plon. De åsnorna till ministrar, som ha gjort så mycket bråk af detta. Det är som om de varit betalta af Plon-Plon för att göra reklam för honom. Nog märks det att Gambetta är borta – Han skulle ha hindrat republikanerna att göra dessa kolossala dumheter.
Söndag d. 4 februari 1883. 4. helmikuuta 1883
Epävarma yhteys Kammarn här har voterat lagen om prinsarnes utdrifning en den skamligaste lag som någonsin proponerats – jag hoppas Senaten säger nej, ty detta får, för Frankrikes heders skull, ej gå igenom. Det är som om de alls icke skulle ha någon solidaritets känsla här – Hvar och en behandlar en motståndare hur han vill, och lyder lagen endast då den är honom till nytta. Koechlins äro förbittrade, så republikaner de äro, och så är det med allt hyggligt folk.