Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

far till Marie Bashkirtseff

Paris d 20 mars 83 20. maaliskuuta 1883
Dessa Baschkirzeffs äro ett gåtlikt följe. Mycket rika ge de soireer och baler, men komma ej in i le monde, ty de lära ha ett och annat på sitt kapitel bl.a. åtkomsten till miljonerna. Fadren säger sig ha varit guvernör i Ryssland, men ser högst otreflig ut.