Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

österrikisk konsthandlare, konstsamlare, förläggare i Paris

Lähteet

Paris d. 6 April 83. 6. huhtikuuta 1883
Mme M. smickrade mig så tjockt som möjligt. Det var så sällsynt att se en målare vara så comme il faut som jag – också skulle hon kunna citera många familjemödrar som ej bättre begärde än få mig till måg. Hon höll i denna reglering loftal öfver Juden Sedelmeyer, miljonär och tafvelhandlare, som "lancerat” Munkacsy" – han har en massa döttrar les unes plus charmantes que les autres, et, ma foi, une très jolie dot – etc. etc. – enfin je vous ferai invitez chez eux, vous verrez. Hvad skulle Mamma säga om jag en dag skulle komma hem med en Sarah, Rachel eller Dinah? – Pas de danger!
d. 24 april 83 24. huhtikuuta 1883
I lördags den stora balen hos Sedelmeyers. mycket grannt – rika parvenuer Madame Munkacsy gjorde allt för att få mig ihop med en af dottrarna, den som hon har distinerat åt mig – Det är en lång, mager ganska behaglig flicka, som ser intelligent ut. Jag kom hem kl. 6 på morgonen. En kadrilj dansade jag med Munkacsy o. Mme Antokolsky som vis à vis.
Lördag 5 april 84. fortsatt onsdagen. – 5. huhtikuuta 1884
lördag på tre ställen Sedelmeyer, Julius Hansen och markis Casaniera, en spanjor.
Paris söndag d 21 april 84. 21. huhtikuuta 1884
I går var jag hos Sedelmeyer på en stor bal, derifrån jag också lagade mig i tid sedan ja svängt om ett hvarf med gumman Munkacsy och en af husets döttrar.
Hos Sedelmayers voro en massa österrikare, judar och tafvelskojare – Petit bl.a. Jag presenterades för en prins Wrede, som såg ut som Konny, för Fritz Kaulback, som jag alls hade tänkt mig så – missnöjd, krånglig, bål och lik Caroline Lagus missnöjd hufvudsakligen derför att han ej betyder något här i Paris, och sist för Kapten v. Payer, nordpolsfarare, som nu slagit sig på att – måla – en underligt orolig, kraftig också litet missnöjd natur.
En massa ungrare voro der grefvar Karolyi, Zecky Welicz m.fl. som sedan gingo på Casasieras bal.