Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk konsthandlare, restauratör, gallerist

Paris d. 24 mars 84 24. maaliskuuta 1884
Theodor Blanck från Stockholm var här En bracka som ej tycks ha mycket reda på konst. Jag talade dock om en utställning i höst. Han går bara in på att betala frakten från Lübeck.
Han talte om att köpa allting i ateliern men för löjligt låga pris.
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
För Stockholm är jag mera rädd än för Köpenhamn. 1• begriper de sig ej ditåt så mycket på konst 2• känner jag på mig att min fiende Josephsons ande hvilar öfver en del Stockholmsglopar och Stockholmskritiker. 3• behagar mig herr Blanch ej det ringaste. – Kommer tid kommer råd och jag bekymrar mig ännu ej öfver detta.