Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

tysk konstnär

Lähteet

Paris söndag d 21 april 84. 21. huhtikuuta 1884
Hos Sedelmayers voro en massa österrikare, judar och tafvelskojare – Petit bl.a. Jag presenterades för en prins Wrede, som såg ut som Konny, för Fritz Kaulback, som jag alls hade tänkt mig så – missnöjd, krånglig, bål och lik Caroline Lagus missnöjd hufvudsakligen derför att han ej betyder något här i Paris, och sist för Kapten v. Payer, nordpolsfarare, som nu slagit sig på att – måla – en underligt orolig, kraftig också litet missnöjd natur.
Café Bauer, Berlin, torsdag 15 januari 1891. 15. tammikuuta 1891
På Kaulbachs stora och fula fresker såg jag länge, med tanke på Univ. målningarna, – och lärde mig af dem huru man inte skall måla. Det är ändå ett rysligt drafvel. Gubben Z. Ts tal om Kaulbachs reformation är icke träffande: här om någonstädes är det brist på enhet i kompositionen, och så dåligt i detaljerna sedan!
Vilna kl. 11.20 fredag 21 feb. 95 i sofkupén 21. helmikuuta 1895
Några tyckte visste att jag borde bråka för att få måla den nya Kejsarinnan – men att stanna der i veckotal för ett så ovisst resultat Det ansåg jag ej löna sig. Nog kommer det väl något tillfälle någon annan gång. Jag såg för resten hos frih Kræmer en fotografi af en pastell som Fr. A. Kaulbach gjort af henne. – Den var rätt bra, om den också litet såg ut som hufvudena i "Frauenliebe" eller "gallerie Schöner Frauen".