Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fru

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Stilling
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30. maaliskuuta 1885
Fru Stilling har gift sig av kärlek vid 53 års ålder med tysk professor; hon har avstått från hemland, vänner och förmögenhet.
Kjöbenhavn 30 Sept 89. – på Theater Kaféet 30. syyskuuta 1889
Ska kanske måla en pastell av f.d. fru Stilling, nu geheimerådinnan Fischer, som är gift med den kända tyska estetikern Fischer; hon har blivit gammal men ser fortfarande bra ut; Edelfelt tvekar; sätter bara 2-3 dagar på arbetet.
Berlin, den 7 Oktober 1889 7. lokakuuta 1889
Åtog sig inte porträttet av fru Stilling, eftersom hon är svår att måla; skulle ha behövts mera än 2-3 dagar.
Fru Stilling-Fischer har förändrats: magrat och fått ett skarpt drag över munnen; hon skulle vara intressant, men svår att måla; väntar därför till en annan gång.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
En kammarjunkare Kragh, som är gift med fru Stillings dotter vill att jag skall göra ett hufvud af hans fru (1500 kronor har jag sagdt som pris – det är ju ordentligt betaladt för ett hufvud?) – men jag vet ej när jag skall göra det. Skulle nu något spektakel inträffa i Paris, så har jag ju alltid detta arbete att gripa till, ty först omkr. d. 8 juni börjar jag Rydberg.