Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk apotekare, fabriksägare, politiker, konstnär

Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4. huhtikuuta 1885
Epävarma yhteys Gamla herr Benzon har avlidit; båda sönerna lär få en miljon i arv.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Senaste torsdag var det middag hos Otto Benzon likaledes för meine Weinigheit. Alldeles annorlunda hvad sammansättningen beträffar. Der var Krohns Block, Alfred Benzon med hans fru Hanna Bissen, Schous, Kröyers och jag – jo Madame Gogain, en ytterst egendomlig företeelse en kobenhavnska gift med en fransk halftokig impressionist som nu, trött på Europa reste på någon tid till otakeiti och lemnat frun här med 5 barn – en märkvärdig, originel typ som jag någon annan gång närmare skall tala om.
Köpenhamn 7 maj 92 7. toukokuuta 1892
På ett studentspektakel och på en middag hos Alfred Benzon, gift med Hanna Bissen, har jag emellertid varit.denna vecka, likasom på 1 Coquilins föreställning, der jag led på Coqullins vägnar alldeles förtvifladt. Att det är sista gången C. kommer till Skandinavien det är säkert och då var det ju bra att vi voro hyggliga emot honom i Hfors.