Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk skådespelerska, g.m. August Strindberg

Paris 16 april 1885 16. huhtikuuta 1885
Friherrinnan Mellin och Ekelunds har bjudit "på Strindberg" som inte kom, men skickade sin fru i stället; alla spelade roller: den fina, världsmannen, "nutidsqvinnan", författaren; samtalet om osedlighet.
Paris d. 1sta Maj 1885 1. toukokuuta 1885
"Krakel", bråk, på skandinavisk middag i går; Spada hade arrangerat dåligt, Strindberg blev arg och gick; Siri von Essen stannade kvar och han hämtade henne senare.
Strindberg är "märkvärdigt tyst och säflig", ser ut som "en hygglig gesäll", älskvärt småleende, talar lågt och har "ett städat sätt"; Siri von Essen "behagar" inte Edelfelt: hon spelar emanciperad efter böcker, inte "efter naturen", tror sig vara kvick, men är "platt", det är något misslyckat och malplacerat över henne som väcker medlidande; hon saknar "chic".
Siri von Essen har hållit tal på skandinaviska middagen; hon skulle vara rolig, men Edelfelt tycker hon var förvånande och tröttande.
Paris 18 dec. 85 18. joulukuuta 1885
Strindbergs fru är som "ett illa stämt piano".
Edelfelt har samtalat med fru Strindberg om vad som passar sig för kvinnor att tala om.
Fru Strindberg försöker härma fröken David och de andra.
Nyårsaftonen 85 31. joulukuuta 1885
Har träffat Boije, som har jämrat sig; Boije varit i Grez hos Strindberg; han är släkt med fru Strindberg.
Frankfurt 19 januari 1891 19. tammikuuta 1891
I afton gafs visserligen Sudermanns "Sodoms slut" här, men jag ides ej gå dit i kölden, och ångrar alls icke denna min likgiltighet för de nyaste literatur produkterna. A propos – Strindbergs i Hafsbandet är bra vanvettig, ändå arg som en spindel är han hela tiden på allt och på alla en besynnerlig kurre. Och sådana fruntimmer sedan – men då man tänker på att hans fru är det bästa han sett i den vägen, så förvånar hans tanke om qvinnan mindre.