Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

översatte andra delen av J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner till franska: Rècits de l'enseigne Staal (1886), översatte senare Knut Hamsuns Sult: La Faim (1895)

Lördag d. 26 april 84. 26. huhtikuuta 1884
Jag har haft ett tråkigt arbete i afton. Det att gå igenom öfversättningen af fänrik Ståls Sägner ord för ord med M. Bayle, den franske student som nu hålla på med andra delen. – Fastän vi haft ett helt filologiskt göra, diskuterat långa stunder om "anamma", huruvida det borde öfversättas med "nom du nom" eller "Peste" eller något dylikt, eller "han sprack den saten" huruvida saten der borde återges med "la diablesse" eller "la salté" o.s.v. så känner jag mig dock så uppfriskad och vederqvickt af Runeberg och fänrik Stål, att jag nästan glömmer detta bråk sedan tre timmar. För att icke förlora denna seance med M. Bayle har jag försakat 1• middag på banque de France med Magnins, 2• Operan i Seineprefekturens loge, 3• Munkacsys invigning af expositionen af Christus på korset.
Jag vill näml. att denna nya öfversättning af fänrik Ståls andra del ej må innehålla några gröfre fel. Stilen och franskan bli hans sak. Jag vill blott svara för att han ej öfversätter "bar det dock till fjälls" med "il s'en allait vers la montagne" – som blir det rysligaste nonsens. – För resten är denne Bayle ej dum – har är 25 år gammal, och ofantligt lärd – medicine och filosofie doktor, arkeolog och språkforskare en rigtig quartier latin typ. Nästa gång hoppas jag ha gått igenom hela fänrik Ståls sägner, och då är jag nöjd.
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
och ännu i afton M. Bayle med de dumma och platta öfversättningarna af fänrik Stål. Jag har så många plågoandar jag.
Paris d. 18 januari 87 18. tammikuuta 1887
Edelfelt har skickat Edmond Bayles översättning av "Fänrik Ståls sägner", andra delen, till Berta Edelfelt; inuti den ligger Snoilskys separatutdrag av dikten "En afton hos fru Lenngren" med dedikation till Berta Edelfelt.