Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fil.dr, byråchef i generalpoststyrelsen, kammarherre vid svenska hovet, deltog i prins Eugens resa i Tyskland och Frankrike 1886–1887, senare landshövding och förste hovmarskalk

Paris d. 25/I 87 25. tammikuuta 1887
Edelfelt har haft visit av prins Eugen med kammarherrar Celsing och Printzsköld.
Edelfelt har varit på middag hos prins Eugen; på plats var de båda kammarherrarna Celsing och Printzsköld, Celsings fru, Wahlberg och Edelfelt; "friherrinnan Celsing presiderade vid bordet", dvs. var värdinna; bredvid henne satt prins Eugen och sedan Edelfelt.
Printzsköld är "löjligt lång, en riktig jätte", blek och krokig.