Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

brittisk litteratör bosatt i Paris, skrev för tidningar, bl.a. för amerikanska tidskriften Harper's Magazine

Palmsöndag 1887 1. tammikuuta 1887
[Redaktören?] herr Child från Harper's har överlämnat tidskriftens önskemål skriftligen [på franska]; texten ska vara roande och intressant, modern.
Paris 8 februari 88. 8. helmikuuta 1888
Söderhjelm har inte skickat inte texten till Harper's; Edelfelt känner sig olycklig inför redaktören Child [som väntar på att få den beställda texten om Finland].
Paris, fredag d. 24 februari 88 24. helmikuuta 1888
Redaktören Child var på middagen hos Baude; Child menade att det varit bättre om Edelfelt själv hade skrivit texten [om Finland] till Harper's Magazine än att Söderhjelm nu i efterskott sätter ihop den långsamt.
Paris 21 mars 21. maaliskuuta 1888
Allt som Söderhjelm hade tillagt och skrivit i Edelfelts utgångstext för Harper's Magazine har strukits av redaktören Child, som var mycket missnöjd med Söderhjelm och tyckte att Edelfelts egen text hade en viss "mouvement".
Paris 1sta Maj 1888. 1. toukokuuta 1888
Redaktören Child besökte Edelfelt och berättade att Harper's Magazine hade räknat fel hans arvode; Edelfelt fick ytterligare 600 franc.
Child söker en rysk officer som tjänstgjort i Asien, för att få en artikel i Harper's Magazine; Edelfelt har skrivit till G. Aminoff.
Paris 3 juni 1888 3. kesäkuuta 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".