Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk-amerikansk kapten, målare, tecknare

Lähteet

Paris 3 juni 1888 3. kesäkuuta 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".
21 Juni 97 21. kesäkuuta 1897
Jag är så förargad på alltsammans att jag icke gjort strå i kors för att få en plats till Jubileums processionen. Dessutom är det ju mycket dyrt. Under 60 mk får man inte en ståplats ens. I morgon skall Harpers medarbetare Thulstrup åt hvilken jag skaffat rum här på hotellet, försöka skaffa biljetter till 30 mk, (så tror han). Men det blir samma elände som i Moskva. redan kl. 6 får man intaga sina platser, ty gatorna äro så öfverfulla att man ej kan komma fram senare. Bröd o.d. lär man få köpa för 2 dagar, ty att få plats i någon restauration lär ej vara att tänka på.
I går afton var jag med Thulstrup i Chelsea Art Club. – De äro vänliga, men säga aldrig en artighet och göra ingenting för främlingar – De tycka det så naturligt att Man kommer hit och måste finna allting bättre än allt annat i verlden.