Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

elev vid kejsarens pagekår, kammarherre, verkligt statsråd, direktör för de kejserliga uppfostringsanstalterna i Sankt Petersburg, son till Maurtiz Armfelt

Måndag 13 mars 1882 13. maaliskuuta 1882
Underlige seder här. Mauritz Armfelts söner, 1 page och en annan fuling, hyggliga gossar, sitta ännu och prata med familjen, och klockan är 2 på natten. Vaka och ha tråkigt, sofva till kl. 11 för att vakna upp till ny tråkighet – se der lifvet i denna stad.
Petersburg tisdag 23 nov 86 23. marraskuuta 1886
Edelfelt använde föregående dag till att göra visiter, trots ohyggligt väder; han träffade inte familjen Albedinskij, som inte var hemma, men däremot familjen Manzey, herrskapet Armfelt och Sophie Volkov (f. Manzey).
På kvällen var Edelfelt hos herrskapet Armfelt; "så sutto vi och hängde till kl. 2 på natten"; också där kändes atmosfären tung och tryckande, "hela det dästa, tunga i luften, dunbolster som ligger på bröstet och hindrar mig att andas"; kanske gjorde det förskräckliga hundvädret sitt till; Edelfelt har fått snuva.