Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

läkare, son till Johan Ludvig och Fredrika Runeberg

Rom d. 3dje April 3. huhtikuuta 1876
Edelfelt hörde nyss att fru Lina Runeberg bett Fredrik underrätta Alexandra Edelfelt om att Edelfelt är sjuk; oron och ansträngningarna vid Victor Hovings sjukbädd samt ovanan vid klimatet gjorde att han fick feber och Erhardt har bett honom ligga till sängs.
Rôm. Onsdag. 3 Mai. 3. toukokuuta 1876
Pietro Krohns tillägg: Albert har verkligen varit uppe och mår förhållandevis bra; i morse ringde Dr Erhadt och meddelade att han kunde försöka stå upp; Krohn och den trofaste Giovanni hjälpte honom; Krohn gick till Walter Runeberg för att be honom telegrafera denna glada nyhet till sin broder Frederik, för vidare befordran hem; halvannan timme var Albert uppe, det var gott att igen komma i säng, och kände sig förhållandevis rask och frisk efteråt; slutet på brevet skriver Krohn i Runebergs hem, eftersom det blev för mörkt på hospitalet [sjukhuset].
Rom, lördag d. 13 maj 1876. 13. toukokuuta 1876
P.S. Edelfelt fick just ett brev av Alexandra Edelfelt daterat den 6 maj och är glad att hon utan sorg kunnat fira sin namnsdag, tack vare telegrammet till Fredrik Runeberg.