Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Henri-A. Duperret

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Duperret
Petersburg d. 11 Jan 84 11. tammikuuta 1884
Duperret skall gifta sig med en petersburgsk fransyska, och är kär och konfys. Emellertid lofvade han lemna mig någonslags besked om taflan såsnart hofvet kommer hit, d.v.s. om måndag.
Petersburg d 15 Jan 84 15. tammikuuta 1884
Duperret är nu förlofvad och mycket kär. Det är en fransyska född i Petersburg, men med helt franska sympathier, 19 år, men ej rik, dotter till en enka. Kejsaren har i går gratulerat honom, Kejsarinnan likaså. Han är ej mycket åtkomlig under sådana omständigheter. Han som var en fiende till äktenskapet, ser nu en mans enda väg till salighet deri. I går afton var jag tillsammans med honom.