Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. John Gallatly

Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
Härom dagen kom herrskapet Gallatly och bad mig måla hennes porträtt endera när jag kommer till London eller när de komma till Paris. De bådo helsa mina systrar och Mamma och tackade för vänskapsfullt bemötande. Han prutar då ej, i så fall liknande stora affärsmän som verkligen äro schangtilare än gens du monde. – Ett porträtt så stort som fru Runebergs – 6000 frcs, är ni nöjd med det? Det är ju väl betaldt, icke sannt?
Paris 28 maj 1897 28. toukokuuta 1897
Så har jag verkligen lust på London nu. Om söndag eller måndag reser jag ändtligen och telegraferar genast min adress. – från Demidoff har jag ej fått något svar. Emellertid har jag fru Gallatly att måla grefvinnan Lewenhaupt att vända mig till ifall jag kommer i något klister.
Paris lördag 29 maj. 29. toukokuuta 1897
I morgon reser jag med Guds hjelp – det blåser starkt och blir nog otäck sjögång mellan Calais och Dover, men det räcker ej mer än halfannan timme. Strax då jag fram kommit telegraferar jag min adress. Kanske jag sedan bor hos Gallatly – isynnerhet om det är på landet.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
Jag hade fått ett godt rum, tack vare mitt telegram, och har för i afton ej brytt mig om att underrätta Gallatly och Grefvinnan Lewenhaupt om min härvaro – endast Er och min trogna portvakt François.
Kanske kommer jag att bo hos Gallatlys på landet. Engelska landsbyden ser ut att vara alldeles idealisk, lummig, grön, rik, odlad!
Måndag 31 maj 97 31. toukokuuta 1897
Jag har skrifvit och telegraferat både till Gallatly och Grefvinnan Lewenhaupt men ej fått något svar ännu.
4 Juni 97 (fredag) 4. kesäkuuta 1897
I förrgår var jag på middag hos Gallatlys i Surbiton – alltid i "full dress" också om man har en timmes jernvägsresa. Mistress Gallatly var decolleterad då jag kom ditut. Det är så genom, genom engelskt derute, precis som på alla bilder. En fr. Erikson (systern gift med Rosenlew, är der ute hos dem).
Hos Gallatlys får jag lof att tala bara engelska och skäms för fr. Erikson. Jag gör gräsliga fel d.v.s säger ett ord för ett annat.
Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7. kesäkuuta 1897
Sedan lördag morgon är jag härute men reser in tillbaka till London dit frun kommer efter mig för att bli målad. Här i vanliga rum är det ändå svårare, tror jag, än i en atelier, och så tycker jag på dem här att de hellre se att saken ordnas på det sättet. Värst är att jag ej får hålla ateliern längre än till tisdag 8 dagar – den 16.
Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar.
Gallatlys har 3 söner och en flicka James (Jim) 15 år, Harold 12 år Doddy (Dorothy) 10 och en liten rysligt söt pojke Eric 9 år. Denne lille stackare har 5 gånger haft blindtarms inflammation. Han ritar mycket bra, och vi äro goda vänner. Han är så artig och snäll, och säger alltid då man frågar honom, efter svaret, thank you. Jag är slolt att han förstår mig. Deremot förstår jag ej den äldsta gossen som talar mycket fort. De två äldre äro hemma från skolan emedan då haft påssjuka. Annie skulle förvåna sig öfver deras program. Bara grekiska latin och matematik – just ingenting annat – icke ett ord naturkunnighet t.ex.
Torsdag 10 juni 1897 10. kesäkuuta 1897
Efter den förfärliga hettan de 2 första dagarne i Surbiton, kom det en "thunderstorm" som afkylde vädret så, att jag fått palta på mig alla mina vinterkläder igen och vi fått lof att göra eld i ateliern der Mrs Gallatly står decolleterad.
Jag arbetar derför sedan 3 dagar i Mr Jacomb Hood's Studio, vid Tite Street, alldeles nära Sargent och Chelsea Hospital (invalidhotellet här) Det är ej mera än 20 minuters "walk" härifrån hotellet. Der ha vi det mycket bra, godt ljus och godt rum. Mr Hood är på landet men kommit in onsdag morgon, och är porträttet ej färdigt då, har Sargent lofvat skaffa mig någon annan atelier att sluta det i. Der, i ateliern fins den hyggligaste madame eller fru som "housekeeper" och hon har t.o.m. i dag gifvit oss "luncheon" åt Mrs Gallatly, fröken Erikson fr. Åbo, (systern gift med Rosenlew) och jag mig. Jag har målat mycket flitigt – stått der 8 timmar i dag, och är derför skäligen trött.
Lördag 12 juni 97 12. kesäkuuta 1897
Mrs Gallatlys porträtt går framåt och lofvar tillsvidare ganska bra. Vi ha arbetat rätt grundligt, det vill jag lofva. Hon har kommit in från Surbiton, än med sin man, än med fröken Erikson, än med en kammarjungfru. 2 gånger har hon poseret hela dagen och vår beskedliga house-keeper har då lagat frukost.
De måtte ha ett synnerlig nöje af att kläda sig, menniskorna här. Wachtmeister, som varit på några slott på landet, sade att herrar som damer alltid kläda om sig 4 gånger minst. Hos Gallatlys der inga andra voro än herrn, frun, barnen, fröken Erikson och jag, klädde herrn sig i frack och damerna decolletée hvar dag kl. 8. Och detta är på landet, i allsköns enkelhet.
London torsdag d. 17 juni 17. kesäkuuta 1897
Jag målar nu mycket långt borta, i Sargents andra atelier vid Fulham Road, långt ut åt vester. Så stort är London att Mrs Gallatly ej hittade den gata der ateliern är, fastän hon i 1 1/2 timme reste omkring der i cab, och hon är ändå infödd här.
21 Juni 97 21. kesäkuuta 1897
Jag är rasande öfver att ännu vara här och stanna öfver Jubileet, men porträttet är ej färdigt. Frun försummade 2 af de vigtigaste seancerna i sista veckan och jag måste ha henne åtminstone en gång till, och detta kan ej ske förr än efter jubileet.