Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

militär

Långfredag 1901 5. huhtikuuta 1901
Det är ett rigtigt långfredagsväder i dag – mörkt och ett otäckt duggregn. Huru är det med Mamma nu? Jag är så orolig öfver att mitt uppskjutande af hemresan – och det har ju ändå ej varit helt och hållet för nöjes skull som jag blifvit här – irriterat och enerverat Mamma. Jag sitter och säger mig sjelf: Ovärdig make, ovärdig fader och får nu tillägga ovärdig son. Men lifvet är ju så beskaffadt att om man verkligen har ett passionerande arbete, man kommer i pligtkollisioner. – Doktor Ekelund har troligen aldrig varit i sådant dilemma – Rudolf Schulman icke heller: de äro de snälla gossarna i lifvet, och jag tillåter dem gerna att slå sig för sitt bröst, se på mig och glädas öfver att de icke äro som denne syndaren.