Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

riksdagsledamot, tidningsredaktör, folkskollärare, utgivare av barntidningen Jultomten, g.m. Amanda Nilsson

Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Jag har en sådan förfärlig bunke med bref att besvara, att jag icke vet hvar jag skall börja och hvar jag skall sluta. Bl.a. har vår vän Emil Hammarlund bombarderat mig med bref angående en blifvande teckning till Jultomten. Likaså ang. en illustration till Bojesen. så att svara på inbjudningsbref till München, Dresden och Lübeck der det skall bli en stor nordisk utställning. – men jag har ingenting att skicka på alla dessa utställningar!
Midsommaraftonen kl. 6, skrifvet på Cerclen 1895 24. kesäkuuta 1895
– Öfverallt ser man sorgekransar för Carnots panichida i morgon. – Kommer ni ihog midsommardagen i fjol – telefoneringen ifrån Granstedts om Carnots mord och sedan Hammarlund dagen derpå, som kom med de första underrättelserna och detaljern.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Herr och fru Hammarlund (han som kom till Haiko midt i var ärtskidsspritning) förfölja mig än med sina jultomtar.