Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

grekisk mytologisk figur

Lähteet

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Ariadne
Frankfurt 19 januari 1891 19. tammikuuta 1891
– Så gingo vi på ett museum, der det inte fans en katt utom oss – ett rigtigt dåligt museum med bara dåligt från 1840, – Overbecks en stor obegriplig maskin var det bästa. Behöfver jag säga att jag icke gick och såg på Dannechers berömda ariadne alla frankfurtares stolthet – nej, den maran känner jag så bra till genom fotografier. Tischbeins Göthepartiet var ej särdeles bra, ehuru det är roligt att se så man vet alla detaljerna vid målningen.