Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk politiker, kritiker, författare

Lähteet

Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
sjelf har fru H. en massa literära och artistiska tendenser och fastän hon genom samhällställning och ohindrad vana är högre känner hon till och umgås med det europeiske venstre d. ä Brandesarna – annars så förkättrade här.
Köpenhamn 7 maj 92 7. toukokuuta 1892
En hel massa menniskor har jag träffat af den litterära och konstnärliga verlden. Skram behagar mig mycket – Edvard Brandes icke just. han är så der judsäker och ser så otreflig ut. Georg Brandes har i all sin fulhet något mera sympathiskt för mig.