Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

prins av Danmark / kung av Norge

Lähteet

Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16. toukokuuta 1892
Detta uppskof har gjort att jag haft den stora glädjen och lyckan att få Mammas och Kikis bref! Det är ju alldeles förtviflansfullt med dessa förlorade bref – jag har skrifvit ofta och långt – nu på den sista tiden öfver Stockholm. Detta skall jag då rekommendera – så mycket mer som jag deri innesluter en autograf som Svendsen just nu skref mig. Jag har några brefkort från prins Hans (kungens bror) och prins Carl kronprinsens 2dra son, men de komma en annan gång.